JONOMETR CPI-505

DrukujE-mail
Opis

 

 • pomiar w zakresie - 2 ÷ 16 pH, pomiary jonometryczne w pX, jonów g/l, M/l lub ppm,                                                  
 • potencjału redox oraz temperatury w zakresie-50 ÷ 199,9 °C cpi-505
 • pomiar stężenia jonów jedno i dwuwartościowych, ujemnych oraz dodatnich
 • współpraca ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w
  zależności od mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC
 • automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu
 • możliwość wprowadzania wzorców o dowolnych wartościach
 • automatyczna i ręczna kompensacja temperatury
 • pamieć niezależnie po 3 charakterystyki elektrod pH-metrycznych i jonoselektywnych
 • od 1 do 5 punktowa kalibracja elektrody pH
 • automatyczne wykrywanie wartości roztworów buforowych pH, wprowadzanych przez użytkownika
 • automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury dla wzorców pH zg. z GUM
 • pamięć 4000 wyników
 • port USB
 • przyrząd spełnia wymogi GLP
 • zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem

© Copyright 1999 - 2017 Atest sp. z o.o.
ul. Malików 146b, 25-639 Kielce Tel: ++48 41 345 73 24 Faks: ++48 41 366 15 06
Wszystke prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Designed by Skulski.net
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information