Przenośny pH-metr / tlenomierz CPO-401

CPO-401

 • Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych
 • Mierzy pH, potencjał redox, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę
 • Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów, w funkcji tlenu w 2 punktach
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia określonego z wykorzystaniem konduktometru, na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l
 • Automatyczne uwzględnianie wpływu ciśnienia na pomiar tlenu w mg/l
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Przyrząd posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
 • Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje bardzo wysoka dokładność i stabilność

W funkcji pomiaru pH

 • W zależności od dobrania odpowiedniej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców (zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera

W funkcji mV – potencjał redox

 • Wysoka dokładność (0,1 mV)
 • Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

 • Możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz czystości tlenu technicznego
 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu zawartego w wodzie w mg/l
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia określonego z wykorzystaniem konduktometru, na wynik pomiaru tlenu zawartego w wodzie w mg/l
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa
 • Galwaniczny czujnik tlenowy dokładny i prosty w obsłudze
 • Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu w wodzie umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny

W przypadku preferowania pomiarów zawartości tlenu w mg/l celowy jest zakup CCO-401 przeliczającego automatycznie wpływ zasolenia na zawartość tlenu lub CX-401 mierzącego również pH.

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

Standardowo do przyrządu dodawana jest elektroda pH EPS-1 do wody czystej, czujniki tlenu COG-1, temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B. W przypadku pomiarów wód zanieczyszczonych celowa jest zamiana elektrody standardowej na elektrodę IJ44A.

Funkcja pH mV / redox Tlen woda % Tlen woda mg/l Tlen powietrze % Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 600 % 0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 100 % -50,0 ÷ 199,9°C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* 0,1 % 0,01 mg/l 0,1 % ±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5,0 ÷ 110,0 °C -5,0 ÷ 40,0 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność 2 hPa
Czujnik temperatury Pt-1000 standard lub dokładny
Zasilanie akumulatory 2x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 220 g
Wymiary (mm) L = 149, W = 52, H = 22

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1%. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3%, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.

*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 °C.