Seminarium 18-19.05.2022 r. w byłej Cukrowni „Częstocice”

2022-06-Cukrownicy-01

Seminarium 18-19.05.2022 r. w byłej Cukrowni „Częstocice”

Seminarium 18-19.05.2022 r. w byłej Cukrowni „Częstocice” 1024 768 Atest

W tym roku 18 i 19 maja Stowarzyszenie Techników Cukrowników przy współpracy z Politechniką Łódzką oraz Zespołem Ekspertów zorganizowała seminarium, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. systemów zarządzania nt. “Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”. Impreza odbyła się w byłej Cukrownia „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nasza firma miała okazję przedstawić prezentację na temat:

  • Pomiarów uziarnienia metodą dynamicznej analizy obrazu
  • Oznaczania wilgotności w cukrze
  • Przygotowania próby laboratoryjnej kamienia wapiennego i koksu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Thanku Check mark

Pomyślnie wysłano zapytanie.