Atest - kompleksowe wyposażenie laboratoriów

Specjalizujemy się w:

  • pomiarach wielkości cząstek
  • młynach oraz rozdzielaczach do przygotowania prób laboratoryjnych
  • sprzęcie do obróbki termicznej

Naszą ofertę możecie Państwo poznać w menu po lewej stronie

Polecane usługi - pomiar wielkości cząstek

WYKONANIE POMIARÓW WIELKOŚCI CZĄSTEK

z wykorzstaniem DYFRAKCJI LASEROWEJ Z CZUJNIKIEM HELOS w zakresie 0,1 µm - 3500 µm

Wynik pomiarów jest udokumentowany raportem.

Raport zawiera min:

  • Rodzaj zastosowanego systemu dyspersji (sucho/mokro RODOS/QUIXEL)
  • Specyfikacja pomiarów oraz szczegółowe wyniki pomiarów próbek, które zostały zmierzone na dyfraktometrze HELOS
  • Raporty oraz prezentacje graficzne
  • Podstawowe informacje oraz komentarze dotyczące pomiarów wykonane z wykorzystaniem pakietu oprogramowania WINDOX oparte na normie ISO 13220-1
  • Nomenklatura, której użyto do opisu tabel oraz wykresów
  • Informacja o ilości wykonanych powtórzeń wraz ze statystyką w celu potwierdzenia powtarzalności pomiaru za pomocą dyfraktometru HELOS oraz dowiedzenia wysokiej jakości dyspergowania produktów.

Czujnik dyfrakcji laserowej HELOS oraz jednostki dyspersji RODOS i QUIXEL są produkowane przez firmę Sympatec GmbH.

Kontakt odnośnie szczegółów oferty:  j.kula@atest.pl

Polecane usługi - wzorcowanie sit

Usługa wzocowania sit laboratoryjnych

Usługa polega na wykonaniu szeregu czynności niezbędnych do potwierdzenia zgodności wykonania sita z deklarowaną normą.

Wzorcowanie sit wykonuje akredytowane laboratorium.
Wzorcowanie zakńczone jest certyfikatem ILAC-MRA honorowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

 

Polecane usługi - badanie biegłości

Atest 240x220 v001 Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jest doświadczonym organizatorem badań biegłości laboratoriów.
W ramach oferowanych programów: ENVIRON, INDUSTRY i CONSTRUCTION laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje w szerokim zakresie analiz wody, ścieków, gleb, osadów ściekowych, kruszywa, kamienia naturalnego, gruntów, kompostu, gazów składowiskowych oraz pobierania próbek

© Copyright 1999 - 2014 Atest sp. z o.o.
ul. Kolberga 4 25-620 Kielce Tel: ++48 41 345 73 24 Faks: ++48 41 366 15 06
Wszystke prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

Designed by Skulski.net

Nasza strona używa tzw. plików Cookies oraz podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zrozumiałem infomację o cookies z tej strony.