Analiza wielkości i kształtu cząstek

big_czastki-159x300

Oferujemy pomiary i analizę wielkości cząstek za pomocą dyfrakcji laserowej z wykorzystaniem systemu pomiarowego HELOS mierzącego w zakresie od 0,1 µm do 3 500 µm oraz pomiary wielkości ziarna, a także jego kształtu przy użyciu systemu dynamicznej analizy obrazu QICPIC z zakresem pomiarowym od 1,8 do 3 755 µm.

Pomiary za pomocą dyfrakcji laserowej wykonywane są zgodnie z normą ISO 13320:2020. Natomiast badanie kształtu i wielkości z wykorzystaniem dynamicznej analizy obrazu realizujemy w oparciu o normę ISO 13322-2:2006.

Pomiary przy użyciu dyfrakcji laserowej wykonujemy w dyspersji suchej lub mokrej, dostosowanej do wymagań badanego produktu, natomiast analizy kształtu i wielkości cząstek w dyspersji suchej.

Wyniki pomiarów wielkości ziarna przedstawiane są w formie raportów zawierających szczegółowe informacje na temat rozkładu uziarnienia, m.in.:

  • wykresy prezentujące uziarnienie próby (krzywe rozkładu skumulowanego, gęstość rozkładu, wykresy frakcji, histogramy),
  • dane tabelaryczne zawierające dowolnie dobrane klasy (przedziały) uziarnienia,
  • dane statystyczne w przypadku kilku pomiarów,
  • wartości rozkładu uziarnienia dla konkretnych wielkości cząstek,
  • inne parametry ustalane indywidualnie zgodnie z potrzebami Klienta,
  • a w przypadku pomiarów kształtu i wielkości za pomocą dynamicznej analizy obrazu.

Dodatkowo:

  • wykresy obrazujące rozkład parametrów kształtu cząstek (współczynnik kształtu, kulistość, wypukłość, krągłość, wydłużenie, prostoliniowość),
  • wykresy zależności kształtu cząstek od ich wielkości,
  • galerie cząstek z możliwościami filtrowania i wykrywania nawet pojedynczych cząstek spełniających określone wymagania.

Ponadto raport z pomiarów zawiera informacje na temat urządzenia oraz wykorzystanej przystawki dyspersyjnej, a także wyjaśnienia nomenklatury opisującej prezentowane wyniki.

Czujniki pomiarowe HELOS i QICPIC oraz jednostki dyspersji produkowane są przez niemiecką firmę Sympatec GmbH.

Kontakt w sprawie pomiarów: laboratorium@atest.pl

Pozostałe usługi
serwis-150x149
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu
szkolenie
Szkolenia
dobor-150x146
Dobór sprzętu w laboratorium aplikacyjnym


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Thanku Check mark

Pomyślnie wysłano zapytanie.