Po co mielić próbę w laboratorium?

Jest kilka powodó,w dla których mielimy materiał w laboratorium:

  • przygotowanie próby do dalszych analiz,
  • symulacja warunków technologicznych i badanie materiału w trakcie tego procesu,
  • redukcja wielkości próby i jej ujednolicenie,
  • badanie właściwości materiału tylko po jego zmieleniu,
  • wytworzenie nowych materiałów np. syntezę metali.

Często zdarza się, że musimy użyć kilku urządzeń, aby otrzymać odpowiednią ilość próby o danym stopniu rozdrobnienia.

Wstępne rozdrobnienie

W przypadku materiałów suchych, twardych i bardzo trawnych np. dolomity, granity gdy konieczne jest wstępne rozdrobnienie materiału, do tego celu świetnie nadają się laboratoryjne kruszarki szczękowe. Kruszarkę szczękową dobieramy w zależności od wielkości kruszonych elementów oraz ilości materiału do skruszenia. W naszej ofercie znajdziecie Państwo kruszarkę laboratoryjną AJC-1 o gardzieli wlotowej 65 × 65 mm, która może zostać umieszczona na stole laboratoryjnym oraz urządzenie AJC-6 o wadze ok. 600 kg, której wymiar gardzieli to 260 × 130 mm. W obu przypadkach rozdrobnienie końcowe zależy od materiału i nastawy szerokości szczeliny szczęk rozdrabniających.

Jeżeli rozdrabniamy materiały włókniste, miękkie lub średnio-twarde lub kruche np. paliwa alternatywne do wstępnego rozdrobnienia proponujemy wykorzystanie młynka tnącego ACM-4. W młynie tnącym próbka jest podawana przez lej zasypowy do komory mielenia wyposażonej w noże stałe oraz rotor z nożami. W momencie gdy materiał osiągnie wymiar mniejszy od otworów w sicie separującym, przedostaje się do naczynia zbierającego. Młynek ACM-4 cechuje się dużą komorą mielenia i niskimi obrotami rotora, dzięki czemu mamy pewność, że w trakcie rozdrabniania materiał nie nagrzeje się i nie utraci wilgoci, którą chcemy określić po wykonaniu procesu.

Mielenie końcowe

Najczęściej wybierany młynkiem do domielenia próbek twardych i kruchych są laboratoryjne młyny kulowe. W naszej ofercie to młynek planetarny cztero lub dwu miejscowy APBM-4 oraz APBM-4. W laboratoryjnym młynie planetarnym materiał jest kruszony i rozcierany przez kule umieszczone w czaszach mielących, a podstawa i zamontowane na niej czasze obracają się w przeciwnych kierunkach.

Innym urządzeniem rekomendowanym do mielenia końcowego lub syntez metali jest młynek wibracyjny AVM-1, w którym szybko możemy rozdrobnić i zhomogenizować próbę. Materiał jest rozdrabniany w czaszy mielącej zamontowanej na wibrującej podstawie.

Kolejny młynek przeznaczony do domielenia to urządzenie nastołowe Mill Mix 20. W mikro młynie kulowym następuje mieszanie, mielenie materiałów od miękkich przez włókniste po twarde. Próbki umieszczone są w dwóch naczyniach o małej pojemności do 50 ml, w których materiał jest kruszony i ucierany przez kule poruszające się z dużą prędkością.

Większość wymienionych powyżej młynów posiadamy w laboratorium aplikacyjnym ATEST, chętnie rozdrobnimy Państwa produkty, dzięki czemu upewnicie się, czy dane urządzenie jest dla Was odpowiednie.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą ds. młynów laboratoryjnych: k.kula@atest.pl.