Dynamiczna analiza obrazu QICPIC

Analizator obrazu QICPIC/L

Czujnik pomiarowy QICPIC/L pozwala na analizę dynamicznie zmieniających się obrazów umożliwiając wyznaczenie rozkładu wielkości i kształtu cząstek.

Technologia dynamicznej analizy obrazu jest wykorzystywana także podczas pomiarów w ciągach technologicznych – czujniki PICTOS, PICTIS i PICCELL

System rewolwerowy układów optycznych czujnika QICPIC umożliwia automatyczną adaptację do pomiaru cząstek o różnej wielkości.

Pracą czujnika i zintegrowanego systemu dyspersji steruje oprogramowanie PAQXOS zainstalowane na zewnętrznym komputerze.

Ten sam program oblicza wyniki pomiarów i kreuje definiowalne przez użytkownika raporty. Oprogramowanie daje możliwość stosowania wielorakich filtrów dla wyodrębnia nawet pojedynczych cząstek odbiegających parametrami od całej populacji (miliony sfotografowanych cząstek).

Zapytaj o produkt

Charakterystyczne cechy, wyróżniające rodzinę QICPIC/L

 •  Analiza wielkości i kształtu cząstek od 0,55 µm do 33 792 µm.
 • Modułowa konstrukcja umożliwiająca adaptację do aplikacji/produktu.
 • Wydajna dyspersja w miejsce eliminacji lub korekcji cząstek przez oprogramowanie.
 • Quasi-statyczna analiza obrazu w przepływie cząstek ze znaczną prędkością.
 • Wyraźnie wyznaczony kontur cząstek, niezależnie od ich położenia w strefie pomiarowej.
 • Określone granice cząstek, czarny kontur, nawet dla cząstek przeźroczystych.
 • Bardzo mały błąd statystyczny dzięki bardzo dużej liczbie cząstek.
 • Definiowane przez użytkownika granice klas pomiarowych
 • Standardowe oprogramowanie zawiera wstępnie określony zestaw klas (np. klasy HELOS, sitowe)
 • Duża liczba trybów obliczeniowych, możliwa jest zmiana trybu obliczeniowego także po pomiarze:
  • wielkość cząstek: średnica kuli równoważnej, długości cięciw: maksymalna, minimalna; średnice Fereta: minimalna, maksymalna, średnia
  • modele obliczeniowe dla rozkładu objętościowego: kula, walec, elipsoida.
  • kształt cząstek: sferyczność, współczynnik kształtu, wypukłość
  • charakteryzowanie włókien: długość włókna, średnia włókna względem objętości, prostoliniowość, wydłużenie, nawet dla rozbudowanych struktur
  • galeria cząstek: prezentacja wyselekcjonowanych cząstek (filtry określone przez użytkownika)
  • obliczenia zdefiniowane przez użytkownika: analizuje wielkość i kształt cząstek wybranych na podstawie filtrów określonych przez użytkownika.
 • Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa FDA 21 CFR Rule 11 oraz ISO 13322
Czujnik
QICPIC/L-02
QICPIC/L-06
źródło światła LED λ =660 nm    λ =450 nm λ =660 nm   λ =450 nm
zakres pomiarowy 0,55 µm do 33 792 µm 0,55 µm do 33 792 µm
moduły optyczne 1) (do wyboru 4 z 7) M3 (10:1) | 0,55 – 1 126 µm
M4 (5:1) | 1,1 – 2 253 µm
M5 (3:1) | 1,8 – 3 755 µm
M6 (2:1) | 2,8 – 5 632 µm
M7 (1,3:1) | 4,2 – 8 665 µm
M8 (1:2) | 11,0 – 22 528 µm
M9 (1:3) | 17,0 – 33 792 µm
M3 (10:1) | 0,55 – 1 126 µm
M4 (5:1) | 1,1 – 2 253 µm
M5 (3:1) | 1,8 – 3 755 µm
M6 (2:1) | 2,8 – 5 632 µm
M7 (1,3:1) | 4,2 – 8 665 µm
M8 (1:2) | 11,0 – 22 528 µm
M9 (1:3) | 17,0 – 33 792 µm
rozdzielczość detektora 2 048 x 2048 pikseli 2 048 x 2048 pikseli
wielkość piksela 5,5 x 5,5 µm 5,5 x 5,5 µm
liczba klatek 85 klatek/sek. @ 4,2 MP
170 klatek/sek. @ 2,1 MP
225 klatek/sek. @ 1,5 MP
175 klatek/sek. @ 4,2 MP
355 klatek/sek. @ 2,1 MP
500 klatek/sek. @ 1,5 MP
transmisja danych 5 Gbit/sek. 10 Gbit/sek.
złącze 1 x USB 3.0 2 x CXP-5
obliczenia oprogramowanie PAQXOS:
wielkość cząstki | równoważna kula, równoważna średnica, wpisany prostokąt, średnice Fereta;
kształt cząstki | sferyczność, współczynnik kształtu, wypukłość;
włókna | długość, średnica,  prostoliniowość, wydłużenie
oprogramowanie PAQXOS:
wielkość cząstki | równoważna kula, równoważna średnica, wpisany prostokąt, średnice Fereta;
kształt cząstki | sferyczność, współczynnik kształtu, wypukłość;
włókna | długość, średnica,  prostoliniowość, wydłużenie
zgodność z normami ISO 13322-1/2, FDA CFR 21 Rule 11 ISO 13322-1/2, FDA CFR 21 Rule 11
systemy dyspersji na sucho | RODOS/L, GRADIS/L, FIBROS
na mokro | LIXELL, SUCELL/L
sucho/mokro | OASIS/L
na sucho | RODOS/L, GRADIS/L, FIBROS
na mokro | LIXELL, SUCELL/L
sucho/mokro | OASIS/L

1)moduły optyczne dobierane według potrzeb użytkownika, moduły M3 i M4 jedynie do pomiarów na mokro