Dyfraktometr laserowy HELOS

Dyfraktometr laserowy HELOS

Zapytaj o produkt

Dyfrakcja to jedna z technik optyki oparta na zjawisku rozproszenia światła. Technika ta polega na wykorzystaniu światła lasera do analizowania cząsteczek lub wieloatomowych molekuł. Monochromatyczne światło laserowa wykorzystywane jest do tworzenia kręgów dyfrakcyjnych. Pomiar wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej stosuje się farmacji, biotechnologii, chemii, mineraologii, przemyśle materiałów budowlanych, spożywczym i wielu innych dziedzinach.

Analizator wielkości cząstek HELOS

Dyfrakcja laserowa, wśród metod optycznych, jest najlepiej rozpoznawalną techniką badania wielkości cząstek, pozwalającą kontrolować jej rozkład. Wykonuje się ją za pomocą dyfraktometru (granulometru) laserowego HELOS dostępnego w trzech wersjach:

  • HELOS/BR o zakresie pomiarowym od 0,1 µm do 875 µm,
  • HELOS/KR o zakresie pomiarowym od 0,1 µm do 8 750 µm,
  • HELOS-VARIO/KR o zakresie pomiarowym od 0,1 µm do 8 750 µm z rozszerzaną strefą pomiarową, dedykowany do pomiarów aerozoli.

Wszystkie czujniki pomiarowe rodziny HELOS- wykorzystują spójne światło lasera o równoległej wiązce. Pojedynczy, półkolisty detektor pozwala na precyzyjny odczyt intensywności światła odchylonego przez cząstki. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność matematycznej obróbki danych pochodzących od światła rozproszonego lub odbitego.

Możliwość stosowania w trakcie pomiaru jednego z ośmiu modułów optycznych pozwala na wykorzystanie pełnej rozdzielczości detektora w zakresie analizowanych wielkości cząstek. W konsekwencji możemy zapewnić niezrównaną powtarzalność pomiarów. Technologia łączenia zakresów umożliwia analizę wielkości cząstek o szerokiej dystrybucji z zachowaniem wysokiej rozdzielczości pomiaru dla miałkiej frakcji.

Badane produkty wprowadzane są do strefy pomiarowej za pomocą różnych jednostek dyspersji zapewniających właściwe rozproszenie aglomeratów każdej analizowanej substancji. Czujnik HELOS umożliwia badanie sprejów i inhalatorów dzięki odpowiednim systemom dozowania. Umożliwia także zaadoptowanie innych podajników.

czujnik:

HELOS BR: 0.1 µm – 875 µm
KR: 0.1 µm – 8750 µm
VARIO/KR: 0.1 µm – 8750 µm

zasada działania:

dyfrakcja laserowa λ = 632,8 nm

dyspersja:

adaptowane moduły powietrzna, spreje
zawiesiny, emulsje

pomiar:

wieloelementowy detektor
częstotliwość
31 półkolistych elementów
2000/s, ciągłe ogniskowanie

obliczenia:

Fraunhofer
FREE
Mie jako opcja
MIEE (opcja)

zakresy:

moduły pomiarowe R1 do R8

możliwości:

powtarzalność
porównywalność
x10, x50, x90
s<0,04% (powtórzona próbka)
s<0,3% (próbka po podziale)
/Dx/<2,5% wzg. max odchylenie
<5% wzg. odchyl. zakres submikronowy

system:

program  WINDOX, PAQXOS WINDOWS 7, 10/VistaProf. / XP Prof.

właściwości:

moc lasera
klasa ochrony/typ
średnica promienia lasera
5 mW
3A/IP40
R1&R2: 2,2 mm
R3 – R5:  13 mm
R6&R7:   26 mm
R8:         35 mm

system jakości:

certyfikacja
materiał referencyjnywalidacja
standardowa procedura
SiC – F1200 (x50 = 4,5 μm)
SiC – P600 (x50 = 27 μm)
SiC – P80 (x50 = 260 μm)
SiC – P50 (x50 = 430 μm)
zaaprobowana przez FDA

 

HELOS czujnik: zakresy pomiarowe R1 – R8

 

HELOS BR

HELOS KR / VARIO

R1: 0,1/0,18 – 35 μm

R1: 0,1/0,18 – 35 μm

R2: 0,25/0,45 – 87,5 μm

R2: 0,25/0,45 – 87,5 μm

R3: 0,5/0,9 – 175 μm

R3: 0,5/0,9 – 175 μm

R4: 0,5/1,8 – 350 μm

R4: 0,5/1,8 – 350 μm

R5: 0,5/4,5 – 875 μm

R5: 0,5/1,8 – 875 μm

R6: 0,5/9 – 1750 μm

R7: 0,5/18 – 3500 μm
R8: 0,5/45 – 8750 μm