Laboratoryjny tlenomierz CO-505

Tlenomierz CO-505

 • Dokładny miernik laboratoryjny
 • Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych pomaga w pracy
 • Pamięć do 4000 wyników pomiarowych
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

 

Cechy charakterystyczne dla CO-505

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

Funkcja pomiaru tlenu

 • Galwaniczny czujnik tlenowy, dokładny i prosty w obsłudze
 • Wieloletnie użytkowanie czujnika pod warunkiem prawidłowej obsługi
 • Możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie w % lub mg/l oraz w powietrzu w %
 • Kalibracja czujnika tlenowego w 1 lub 2 punktach
 • We wszystkich modelach pomiar ciśnienia atmosferycznego z możliwością odczytu wartości oraz automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l
 • Możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu w mg/l

Inne cechy CO-505

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników niezależna od zasilania
 • Możliwość połączenia z PC przez USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 i czujnik tlenu COG-1 – trwały, o dobrej dokładności i prostej obsłudze. Pozostałe akcesoria dodawane w zależności od wybranego modelu.

Funkcja O2 (%) O2 (mg/l) Temperatura
Zakres 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
0 ÷ 60 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,1 %** ±0,01 mg/l* ±0,1 °C***
Kompens.temp. 0 ÷ 40 °C
Impedancja wejść.
Współczynnik α
Ciśnienie atm. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Masa 560 g (CPO-505)
Wymiary (mm) L=200, W=180, H=22/50

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1 %. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3 %, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.\

*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8 °C.