Przenośny pH-metr CP-461

Cp-461

 • Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox oraz temperatury
 • Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych
 • Wyniki wyświetlane na dotykowym, kolorowym ekranie graficznym
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, wody czystej, ścieków, gleby, kremów, past, serów, mięsa itp
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów lub wzorców wprowadzanych do pamięci przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców (zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność chłodzenia lub podgrzewania roztworów wzorcowych
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie)
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania parametrów elektrody (buffer i slope)
 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref
 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 2000 zestawów wyników zbieranych w bankach
 • Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu
 • Czas pracy ciągłej z wykorzystaniem naładowanych akumulatorów do 18 godzin w zależności od wybranej jasności podświetlenia wyświetlacza
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Przyrząd sprzedawany jest z czujnikiem temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S oraz standardową elektrodą pH EPS-1 stosowaną do czystych wód. Do cieczy z osadami, ścieków, past i bezpośrednich pomiarów pH w glebie polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.

Funkcja pH Redox / mV Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ± 2000 mV -50,0 ÷ 200,0 °C
Rozdzielczość 0,001 pH lub 0,01 pH 0,1 mV 0,1 °C
Dokładność (± 1 cyfra) ±0,002 pH* ±0,1 mV* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω
Zasilanie akumulatory 2 x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 250 g
Wymiary (mm) L=149, W=82, H=22

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd stosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C.