Kieszonkowy konduktometr / pH-metr / solomierz CPC-105

CPC-105

 • Kieszonkowy, prosty przyrząd o dobrych parametrach technicznych
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie i temperaturę
 • Przyrząd w pełni wodoszczelny – IP-67
 • Mimo, że jest to przyrząd kieszonkowy cechuje go szeroki zakres pomiaru przewodności

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar pH i przewodności wody o niewielkim zanieczyszczeniu z wykorzystaniem jednej wymiennej głowicy
 • Możliwość zastosowania innych głowic: do pomiarów wody zanieczyszczonej lub potencjału redox
 • Wyświetlacz umożliwia obserwację jednej wybranej funkcji
 • Kalibracja pH w 1 do 3 stałych punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH), przewodności w jednym punkcie
 • Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu
 • W CPC-105 może być stosowana jedna głowica do jednoczesnego pomiaru przewodności oraz pH lub dobierana według potrzeb. Warunkiem długotrwałej pracy jest dobór odpowiedniej głowicy do badanej cieczy oraz jej prawidłowa obsługa

Dobór głowic

 • Do pomiaru pH czystych wód i przewodności – GPC-105
 • Do pomiaru pH wody z osadami, ścieków, gleby, past i kremów – GPX-105s
 • Do pomiaru potencjału redox – GR-105k
 • Do pomiaru samej przewodności – GC-105

W funkcji pomiaru pH

 • Kalibracja pH w 1 do 3 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4,00, 7,00, 9,00 pH)
 • Automatyczna kompensacja temperatury

Głowica GPX-105s stosowana do cieczy z osadami, ścieków i półpłynnych mas posiada trwałą elektrodę pH australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach z osadami, ściekach i substancjach półstałych, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Pracuje kilka lat pod warunkiem prawidłowej, systematycznej obsługi.

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pięć podzakresów przełączanych automatycznie
 • Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiar cieczy o przewodności do 100 mS/cm i zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
 • Temperatura odniesienia do wyboru: 25 °C lub 20 °C ( np. do pomiaru w miodach)
 • Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 ÷50 °C
 • Stały współczynnik kompensacji temperatury α = 2 %/°C
 • Kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym
 • Stalowe elektrody pozwalają na pomiary cieczy z osadami lub olejami
 • Zasilanie bateryjne (3 x LR44)
 • Długotrwała praca bez wymiany baterii (ok. 200 h pracy ciągłej)
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres 0,00 ÷ 14,00 pH ±1200 mV 0 ÷ 100,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 60 g/l NaCl
-5,0 ÷ 60 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,02 pH* ±1 mV* do 10 mS/cm ±1%*
do 50 mS/cm: ±2%*
powyżej 50 mS/cm: ±5%* /
zasolenie (NaCl):
do 25 g/l: ±2,5 %*
pow. 25 g/l: ±5%*
±0,8 °C**
w 25°C ±0,4 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 60 °C 0 ÷ 50 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α stały 2%/°C
Zasilanie 3x bateria LR44
Masa 65 g
Wymiary (mm) L = 160, φ = 26, z głowicą GPX-105s: L = 220, φ = 26

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność ze standardowym czujnikiem temperatury.