Przenośny konduktometr / solomierz CC-461

CC-461

 • Bardzo dokładny przyrząd terenowo -laboratoryjny
 • Mierzy przewodność, rezystancję, zasolenie i temperaturę
 • Wyróżnia go dotykowy, kolorowy ekran graficzny
 • Wyjście USB
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach
 • Niewielka masa i wymiary
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne

 • Jednoczesna obserwacja wszystkich wyników wybranych funkcji na ekranie dotykowym
 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 20,000cm-1 lub w 1 do 5 roztworów wzorcowych
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Szeroki zakres współczynnika α (0,00 ÷ 10,00 % / °C) wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0
 • Zapewniono wprowadzenie do pamięci grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru

Inne cechy

 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Do wyboru język wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki
 • Połączenie z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu
 • Czas pracy ciągłej z wykorzystaniem naładowanych akumulatorów do 18 godzin
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

W zestawie czujnik temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S i czujnik przewodności ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastikowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystancja Temperatura
Zakres 0 ÷ 2000 mS/cm
6 podzakresów – autorange
NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm -50,0 ÷ 200,0 °C
Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,1 %*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25 %*
±2,00 %* ±2 % wartości mierzonej* 0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 20,000 cm -1
Zasilanie 2 x akumulatory AA 1,2 V; zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Wymiary (mm) L = 149, W = 82, H = 22
Masa 250 g

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000S ±0,27 °C.