Laboratoryjny konduktometr/ pH-metr CPC-511

CPC-511

 • Prosty przyrząd laboratoryjny
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie i temperaturę
 • Duży wyświetlacz umożliwia jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury
 • Wyjątkowo łatwa obsługa
 • Pamięć wewnętrzna do 50 wyników. Nie ma możliwości połączenia z komputerem

Cechy charakterystyczne:

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 stałych punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH), przewodności w 1 punkcie
 • W funkcji przewodności współczynnik α stały (2%/°C)

W funkcji pomiaru pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4,00, 7,00, 9,00)
 • Możliwość odczytu parametrów elektrody (buffer i slope)
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp

W funkcji pomiaru przewodności

 • Możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm
 • 5 podzakresów przełączanych automatycznie (autorange)
 • Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 296,9 g/l, KCl do 239 g/l
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności a nie stałego współczynnika, co zwiększa dokładność
 • Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS), współczynnik 0,2 do 1
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczenie w roztworze wzorcowym w jednym punkcie
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Współczynnik temperatury α – stały 2 %/°C. Do dokładnych pomiarów z kompensacją temperatury proponujemy modele ze zmiennym współczynnikiem α (CPC-505 i CPC-502)
 • Możliwość wprowadzenia wartości temperatury odniesienia
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu dołączany pendrive z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi
 • Szeroki zakres pomiaru temperatury
 • Współpracuje z czujnikiem temperatury z rezystorem Pt-1000

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i przewodności – ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność.
Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa, systematyczna obsługa.

 

Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres -2,00 ÷ 16,00 pH ±1999 mV 0 ÷ 1000 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296,9 g/l NaCl
-50,0 ÷ 199,9°C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,01 pH* ±1 mV* ±0,25%* /
zasolenie 2 %*
±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5,0 ÷ 110,0 °C -5,0 ÷ 70,0 °C
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α stały 2%/°C
Stała K 0,010 ÷ 19,999 cm-1
Czujnik temperatury Pt-1000 standard lub dokładny
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Masa 520 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180, H = 20/50

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika standardowego z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 °C.