Laboratoryjny konduktometr / tlenomierz CCO-505

CCo-505

 • Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych
 • Duży podświetlany, czytelny wyświetlacz z regulacją podświetlenia ułatwia pracę
 • Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych pomaga w pracy
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Kalibracja czujnika tlenu w 2 punktach. Kalibracja czujnika pH i przewodności w 1 do 5 punktów
 • Model CCO-505 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie
 • W funkcji przewodności w CCO-505 automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej

Funkcja pomiaru tlenu

 • Galwaniczny czujnik tlenowy, dokładny i prosty w obsłudze
 • Wieloletnie użytkowanie czujnika pod warunkiem prawidłowej obsługi
 • Możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie w % lub mg/l oraz w powietrzu w %
 • Kalibracja czujnika tlenowego w 1 lub 2 punktach
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • We wszystkich modelach pomiar ciśnienia atmosferycznego z możliwością odczytu wartości oraz automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l
 • Istnieje możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu w mg/l
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji pomiaru przewodności na wynik pomiaru tlenu w mg/l

Funkcja pomiaru przewodności w CCO-505

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm  do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
 • Przybliżone określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS (0,2 do 1)
 • Pomiar rezystancji
 • W zestawie czujnik konduktometryczny o bardzo dobrej dokładności, jego zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Możliwość połączenia z PC przez USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 i czujnik tlenu COG-1 – trwały, o dobrej dokładności i prostej obsłudze. Pozostałe akcesoria dodawane w zależności od wybranego modelu.

Funkcja O2 (%) O2 (mg/l) Temperatura Przewodność,/ zasolenie
(CCO-505)
Zakres 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
0 ÷ 60 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,1 %** ±0,01 mg/l* ±0,1 °C*** do 19,99 mS/cm ±0.1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %*
Kompens.temp. 0 ÷ 40 °C -5 ÷ 70 °C
Współczynnik α 0.00 ÷ 10,00 %/°C
Ciśnienie atm. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Masa 560 g (CPO-505)
Wymiary (mm) L=200, W=180, H=22/50