Laboratoryjny pH-metr / jonometr CPI-601

CPI-601

 • Mierzy pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów i temperaturę
 • Jednoczesny pomiar wybranego jonu i pH lub mV oraz temperatury
 • 7″ kolorowy, graficzny wyświetlacz dotykowy umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów ułatwia obsługę
 • Wyjście USB

Cechy charakterystyczne

 • Wysoka dokładność pomiarów
 • Łatwe programowanie parametrów
 • Możliwość zatrzymania wyniku na ekranie – funkcja HOLD
 • Informacja o stabilnym wyniku pomiaru – funkcja READY (napis + dźwięk)
 • Możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

Pomiar pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody
 • Możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp (w zależności od zastosowanej elektrody)
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda jonometrycznego, co umożliwia bezbłędny jednoczesny pomiar elektrodami pH i jonoselektywną w jednym naczyniu
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Odczyt charakterystyki elektrody

Pomiar jonów

 • Jonometr umożliwia pomiar jonów jedno i dwuwartościowych dodatnich i ujemnych
 • Zakres miernika umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu
 • Przyrząd posiada osobne gniazda BNC-50 dla pomiaru pH/mV i osobne dla elektrody jonoselektywnej/mV oraz gniazdo  typu banan dla elektrody odniesienia
 • Automatyczne podstawianie masy molowej i wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu
 • Możliwość wybrania jednostki pomarowej pX, g/l, M/l, ppm
 • Automatyczne przeliczanie jednostek – np. z mol/l na mg/l
 • Wprowadzanie dowolnych wartości wzorców

Pomiar mV

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref
 • Pomiar mV z gniazda elektrody pH lub jonometrycznego

Pomiar temperatury

 • Wybór jednostki: °C, °F, K
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność

Inne cechy

 • Regulacja podświetlania ekranu
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 2000 wyników pomiaru zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC przez USB
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu jest dołączany pendrive z instrukcją oraz programem zbierania danych na komputerze.

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikiem temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód. Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda pH IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.

Dobór elektrod jonoselektywnych indywidualny.

Funkcja pH Redox / mV Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ± 2000,0 mV -50,0 ÷ 200,0 °C
Rozdzielczość 0,001 pH lub 0,01 pH 0,1 mV 0,1 °C
Dokładność (±1 cyfra) ±0,002 pH* ±0,1 mV* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω
Zasilanie zasilacz 15 V / 1 A
Masa 520 g
Wymiary (mm) L=188,5, W=134, H=58
Połączenie z PC USB

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C

Pomiary jonometryczne

Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C

* Dokładność samego przyrządu.