Laboratoryjny pH-metr / jonometr z drukarką CPI-502

CPI-502

 • Mierzy pH, potencjał redox, jony i temperaturę
 • Ma zabudowaną drukarkę termiczną 60 mm
 • Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe
 • Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów ułatwia obsługę
 • Wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Wyjście USB

Cechy charakterystyczne

 • Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • W funkcji pomiaru jonów automatyczne podstawianie masy molowej oraz wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu
 • Automatyczne przeliczanie jednostek – np. z mol/l na mg/l
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

W funkcji pomiaru pH

  • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
  • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
  • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
  • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
  • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody
  • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp
  • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda jonometrycznego, co umożliwia bezbłędny

jednoczesny pomiar elektrodami pH i jonoselektywną w jednym naczyniu

 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Odczyt charakterystyki elektrody

W funkcji pomiaru jonów

 • Przyrząd umożliwia pomiary jonów jedno i dwuwartościowych dodatnich i ujemnych
 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu
 • Przyrząd posiada osobne gniazda BNC dla pomiaru pH i osobne dla elektrody jonoselektywnej lub redox) oraz gniazdo „banan” dla elektrody odniesienia
 • Automatyczne podstawianie masy molowej i wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu
 • Użytkownik może wybrać jednostki pX, g/l, M/l, ppm
 • Automatyczne przeliczanie jednostek – np. z mol/l na mg/l
 • Wprowadzanie dowolnych wartości wzorców

W funkcji pomiaru napięcia

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 4000 wyników pomiaru zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC przez USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu jest dołączany pendrive z instrukcją oraz programem zbierania danych na komputerze.

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikiem temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód. Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda pH IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa. Dobór elektrod jonoselektywnych indywidualny.
W porównaniu z przyrządem CPI-505 model CPI-502 posiada mniejszy wyświetlacz.

 

Funkcja pH Redox / mV Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ± 1999,9 mV -50,0 ÷ 199,9 °C
Rozdzielczość 0,001 pH lub 0,01 pH 0,1 mV 0,1 °C
Dokładność (±1 cyfra) ±0,002 pH* ±0,1 mV* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω
Drukarka termiczna (60 mm)
Zasilanie zasilacz 6 V / 2 A
Masa 660 g
Wymiary (mm) L=200, W=180, H=20/50
Połączenie z PC USB

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 °C.

Pomiary jonometryczne

Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷ 1 000 000 -2,000 ÷ 16,000 pX
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C

* Dokładność samego przyrządu.