Laboratoryjny tlenomierz / pH-metr z drukarką CPO-502

Laboratoryjny tlenomierz / pH-metr CPO-502

 • Dokładny przyrząd laboratoryjny
 • Posiadają drukarkę termiczną 60 mm
 • Podświetlany, czytelny wyświetlacz z regulacją podświetlenia ułatwia pracę
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego
 • Model CPO-502 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox
 • W funkcji pH w CPO-502 automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • Istnieje możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

Funkcja pomiaru tlenu

 • Galwaniczny czujnik tlenowy, dokładny i prosty w obsłudze
 • Wieloletnie użytkowanie czujnika pod warunkiem prawidłowej obsługi
 • Możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie w % lub mg/l oraz w powietrzu w %
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • We wszystkich modelach pomiar ciśnienia atmosferycznego z możliwością odczytu wartości oraz automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l
 •  Możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu w mg/l.

Funkcja pomiaru pH w CPO-502

 • Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności
 • Kalibracja elektrody pH w 1 ÷ 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody
 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwość pomiaru czystych wód, ścieków, past, serów, gleby itp

Funkcja pomiaru mV, redox w CPO-502

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Funkcja pomiaru relatywnego

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Możliwość połączenia z PC przez USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu dołączany pendrive z instrukcją oraz programem zbierania danych na PC

W porównaniu z przyrządami serii 505 seria 502 ma mniejszy wyświetlacz.
W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 i czujnik tlenu COG-1, pozostałe akcesoria dodawane w zależności od wybranego modelu.

 

Funkcja O2 (%) O2 (mg/l) Temperatura pH
(CPO-502)
mV / redox
(CPO-502)
Zakres 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
0 ÷ 60 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,1 %** ±0,01 mg/l* ±0,1 °C*** ±0,002 pH* ±0,1 mV*
Kompens.temp. 0 ÷ 40 °C -5 ÷ 110 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α
Ciśnienie atm. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Drukarka termiczna, szerokość 60 mm
Zasilanie zasilacz 6 V / 2 A
Masa 660 g (CPO-502)
Wymiary (mm) L=200, W=180, H=22/50
Połączenie z PC USB