Przenośny konduktometr CC-401

CC-401

 • Wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Mierzy przewodność, zasolenie, rezystancję i temperaturę
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

 

Cechy charakterystyczne:

 • Kalibracja w 1 do 5 punktów
 • Szeroki zakres pomiarowy wystarczający do pomiarów wszystkich cieczy
 • Możliwość wprowadzania wartości współczynnika α w szerokim zakresie
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych
 • Posiada funkcję „HOLD” umożliwiającą zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
 • Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl
 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm  do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
 • Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika)
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Zasilanie przez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Gwarancja 24 miesiące
 • Do przyrządu dołączany pendrive z instrukcją, filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi oraz programem zbierania danych na PC.

W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami.
Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystancja Temperatura
Zakres 0 ÷ 1999,9 mS/cm
6 podzakresów – autorange
NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm -50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,1 %*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25 %*
±2,00 %* ±2 % wartości mierzonej* 0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Zasilanie akumulatory 2 x AA 1,2 V; zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Wymiary (mm) L = 149, W = 82, H = 22
Masa 220 g

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.