Przenośny konduktometr / tlenomierz CCO-401

CCO-401

 • Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych
 • Mierzy przewodność, zasolenie, rezystancję, tlen w wodzie i w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę
 • Podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Wodoszczelna obudowa umożliwia pomiary w trudnych warunkach atmosferycznych
 • Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów w funkcji przewodności, w dwu punktach w pomiarze tlenu
 • W funkcji przewodności możliwość wprowadzania wartości współczynnika α w szerokim zakresie, oraz automatyczne dobieranie tego współczynnika dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Automatyczne uwzględnianie wpływu zasolenia na pomiar tlenu w mg/l
 • Możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

W funkcji pomiaru tlenu

 • Możliwość pomiaru tlenu w wodzie lub w powietrzu oraz określenia czystości tlenu technicznego
 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w wodzie w mg/l
 • Automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru tlenu w wodzie w mg/l
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa
 • Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny
 • Galwaniczny czujnik tlenowy, trwały, dokładny i łatwy w obsłudze
 • Wieloletnie użytkowanie czujnika pod warunkiem prawidłowej obsługi

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych
 • Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl
 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia α
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy
 • Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika)
 • W zestawie czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Jego zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Standardowo do przyrządu dodawane są czujniki: tlenu COG-1, przewodności ECF-1 i temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B.

 

Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystancja Tlen %
powietrze
Tlen %
woda
Tlen mg/l
woda
Temperatura
Zakres 0 ÷ 1999,9 mS/cm
6 podzakresów – autorange
NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm 0 ÷ 100% 0 ÷ 600% 0 ÷ 60 mg/l -50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
do 19,999 mS/cm ±0,1 %*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25 %*
±2,00 %* ±2 % wartości mierzonej* ±0,1 %* ±0,1 %** ±0,01 mg/l* 0,1 °C***
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Ciśnienie atm. 800 ÷ 1000 hPa, dokładność 2hPa
Zasilanie 2 x akumulatory AA 1,2 V; zasilacz USB 5 V/1000 mA
Wymiary (mm) L = 149, W = 82, H = 22

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 w temperaturze kalibracji ±1 %,
przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3 %, przy różnicy ±10°C dokładność ±5 %.

*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.