Przenośny konduktometr CC-404

CC-404

 • Mierzy przewodność, zasolenie, rezystancję i temperaturę
 • Przyrząd współpracuje z czteroelektrodowym czujnikiem przewodności
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
 • Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

 • Zakres pomiarowy zapewnia pomiar wód naturalnych, wody pitnej, piwa, soków, solanek i ścieków bytowych
 • Zalecany do pomiarów cieczy z osadami – ścieków. Nie jest przeznaczony do pomiarów wód ultraczystych
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów
 • Możliwość wprowadzania wartości współczynnika α w szerokim zakresie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Przyrząd posiada funkcję „HOLD” umożliwiającą zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl
 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności
 • 5 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Istnieje możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
 • Zapewniono pomiar rezystancji
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Zasilanie przez akumulatory lub zasilacz – przez kabel USB
 • Gwarancja 24 miesiące

W zestawie czteroelektrodowy czujnik konduktometryczny ECF-4t z zabudowanym czujnikiem temperatury, walizeczka na przyrząd i akcesoria, pendrive z instrukcją i programem zbierania danych na komputerze.
Zakres ECF-4t: 10 µS/cm ÷ 300 mS/cm jest praktycznie wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy poza ultraczystymi. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystancja Temperatura
Zakres 10 µS/cm÷ 300,0 mS/cm
5 podzakresów – autorange
NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 223 g/l
0,500 Ωcm ÷ 100 MΩcm -50,0 ÷ 80,0 °C
Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,1 %*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25 %*
±2,00 %* ±2 % wartości mierzonej* 0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Zasilanie akumulatory 2 x AA 1,2 V; zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Wymiary (mm) L = 149, W = 82, H = 22
Masa 220 g

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.