Sita laboratoryjne do przesiewaczy

Sita laboratoryjne do przesiewaczy

Zapytaj o produkt

Rozkład uziarnienia wpływa na wiele właściwości materiałów dlatego istotne jest jego kontrolowanie w czasie procesu produkcyjnego.

Analiza sitowa zapewnia uzyskiwanie wiarygodnych wyników przy niskim koszcie sprzętu, jest metodą najstarszą i najlepiej poznaną. Przy pomocy sit analitycznych o różnej wielkości oczek dokonujemy separacji na określone frakcje i wyznaczamy masę każdej z nich. Stosunek mas poszczególnych frakcji do całej próby wyrażony w procentach wyznacza rozkład ziarnowy badanej próby.

Analizę sitową można prowadzić różnymi metodami, między innymi:

  • ręczną – wykorzystując sita laboratoryjne, pokrywę do sit oraz szalkę zbierającą,
  • mechaniczną – za pomocą sit testowych oraz przesiewacza wibracyjnego,
  • w strumieniu powietrza – używając np. sit Alpine i urządzenia zwanego sitem powietrznym Alpine.

Oprócz analizy sitowej sito laboratoryjne może być wykorzystywane do separacji produktów. Doskonale sprawdza się w przesiewaniu:

  • kruszyw,
  • nawozów,
  • piasku,
  • gleby,
  • produktów rolnych (sita do zbóż),
  • żywności i wielu innych.

Polecamy również sita laboratoryjne produkowane pod naszą marką ATEST. Sita ATEST wykonane są w całości ze stali nierdzewnej o średnicy od 60 mm do 500 mm i oczka w przedziale od 20 μm do 125 mm.

Oferujemy nowe sita z wzorcowaniem, a także możemy wywzorcować w akredytowanym laboratorium używane przez Was sita analityczne.

Zadbaj o sita laboratoryjne

Proponowane przez nas sita analityczne o wymiarze oczek 500 µm i mniejszym powinny być czyszczone w myjce ultradźwiękowej (czas mycia zależy od wielkości oczek i stopnia zabrudzenia sita). Po myciu należy opłukać sito czystą wodą (w ramach możliwości przedmuchać sprężonym powietrzem) i pozwolić, aby obciekły przez około 5 minut. Następnie wysuszyć w temperaturze 80°-100°C w czasie 30 minut.