Przesiewacze wibracyjne – podstawa w analizie rozkładu uziarnienia

Przesiewacz wibracyjny jest podstawowym urządzeniem pozwalającym przeprowadzić analizę uziarnienia. Zasada działania przesiewacza opiera się na przechodzeniu materiału przez kolejne sita o coraz mniejszych oczkach. Najdrobniejsza frakcja zbierana jest w kolektorze dennym (szalce zbierającej). W zależności od zastosowanego systemu mocowania sit i rodzaju szalki zbierającej można prowadzić analizę na sucho lub mokro.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10

Modele EML 200 Premium, EML 315, EML 450, FTL-0200 oraz FTL-0300 zapewniają najwyższą jakość przesiewania dzięki mikroprocesorowej kontroli amplitudy drgań. Stałość wibracji daje bardzo wysoką powtarzalność procesu i pewność wyników. Wszystkie programowane parametry to: amplituda drgań, czas trwania procesu, czas trwania interwału i są ustawiane i kontrolowane cyfrowo. Podłączenie komputera daje możliwość programowania i kontrolowania parametrów oraz dokumentowania wyników pomiaru.

Model EML 200 Pure jest wyposażony w cyfrowy zegar i ma możliwość wyboru amplitudy drgań dla materiałów gruboziarnistych lub drobnoziarnistych, dodatkowo istnieje możliwość pracy z interwałem.

Do przesiewania na sucho lub mokro dużych ilości próby (ok. 20 kg) został zaprojektowany przesiewacz UWL 400. Jego specjalna konstrukcja zapewnia wibracje ze stałą częstotliwością 2,5 mm. UWL 400 jest wyposażony w odrębny panel sterujący do montażu naściennego, czas przesiewu programowany jest cyfrowo. Przy zastosowaniu specjalnego systemu mocującego przesiewacz może współpracować z sitami skrzynkowymi.