Przesiewanie w strumieniu powietrza

Najczęściej przesiewacz powietrzny stosowany jest do przeprowadzenia analizy uziarnienia w trudnych do przesiania proszkach mających tendencję do aglomeryzowania.

Przesiewanie odbywa się w strumieniu powietrza. Dysza umieszczona pod sitem wdmuchuje powietrze, które odrywa cząstki od powierzchni sita. Zastosowane sito separuje cząstki. Frakcja drobna jest wciągnięta do worka odkurzacza. Jeżeli chcemy odzyskać drobną frakcję, możemy zastosować cyklon. Frakcja gruba pozostaje na sicie.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

W naszej ofercie znajdziecie Państwo przesiewacz pneumatyczny firmy Nexopart (dawniej Hosokawa Alpine) e200LS oraz dwa hiszpańskie urządzenia EOLO i AJ200N.

Przesiewacze powietrzne e200Ls Lite oraz EOLO i AJ200N posiadają manualne sterowanie podciśnieniem, które musi zostać dobrane w zależności od przesiewanego produktu i wielości oczek sita zastosowanego w urządzeniu.

Przesiewacz powietrzny e200LS występuje w czterech wersjach od najprostszego, wspomnianego wcześniej, e200LS Lite. W pozostałych wersjach podciśnienie jest programowane i utrzymywane na zadanym poziomie. W wersji e200LS Ultimate można programowo przypisać podciśnienie i czas trwania analizy do konkretnego sita. Wersja e200LS Securite spełnia najwyższe wymagania stawiane w zastosowaniach farmaceutycznych.