Laboratoryjny konduktometr CC-511

CC-511

 • Prosty przyrząd laboratoryjny
 • Mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę
 • Duży czytelny wyświetlacz umożliwia jednoczesny odczyt mierzonej funkcji oraz temperatury

Cechy charakterystyczne

 • Przyrząd umożliwia pomiary wód destylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm
 • Kalibracja przewodności w 1 punkcie przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym
 • Współczynnik α stały (2%/°C)
 • Pamięć wewnętrzna do 50 wyników
 • 5 podzakresów przełączane automatycznie (autorange)
 • Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl oraz KCl
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
 • Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS), współczynnik 0,2 do 1
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Współczynnik temperatury α – stały 2 %/°C
 • Możliwość wprowadzenia wartości temperatury odniesienia
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu dołączany pendrive z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi

W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i czujnik przewodności ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷  400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami.
Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

 

Funkcja Przewodność Zasolenie Temperatura
Zakres 0 ÷ 1000 mS/cm,
autorange
NaCl 0 ÷ 296,9 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność (± 1 cyfra) ±0,25 %* ±2,00 %* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C
Współczynnik α stały 2%/ °C stały 2%/ °C
Czujnik temperatury Pt-1000
Zasilanie zasilacz 12V / 100 mA
Wymiary (mm) L = 200; W = 180; H=20 / 50
Masa 620 g

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.
W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8°C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35°C.