Przenośny konduktometr/pH-metr CPC-401

CPC-401

 • Dokładny przyrząd terenowo – laboratoryjny
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, zasolenie, rezystencję i temperaturę
 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Pamięć do 4 000 wyników
 • Wyjście USB
 • Niewielka masa i wymiary
 • Wodoszczelna obudowa IP66
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne

 • Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Ujednolicenie obsługi w pomiarach pH i przewodności ułatwia pracę

W funkcji pomiaru pH

 • Wejście pH izolowane od wejścia przewodności, co eliminuje wpływ pomiarów na siebie
 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie)
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania przesunięcia zera oraz charakterystyki elektrody

W funkcji pomiaru mV – potencjał redox

 • Wysoka dokładność (0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru relatywnego
 • Funkcja automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy
 • Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl
 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub w roztworach wzorcowych do 5. punktów
 • Płynna zmiana wartości temperatury odniesienia
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika
 • Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika)
 • W zestawie czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Jego zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy, zarówno wód ultraczystych jak i solanek. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Obudowa plastykowa

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu dołączany pendrive z instrukcją, filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi oraz programem zbierania danych na PC

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami: temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i przewodności – ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.

Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 239 g/l KCl
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1%*
od 20 mS/cm: ±0,25%* /
zasolenie 2%*
±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5,0 ÷ 110,0 °C -5,0 ÷ 70,0 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 19,999 cm-1
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej*
Czujnik temperatury Pt-1000 standard lub dokładny
Zasilanie akumulatory 2x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 220 g
Wymiary (mm) L = 149, W = 52, H = 22

* dokładność samego przyrządu.
**  dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd standardowego czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 °C.