Przenośny konduktometr / pH-metr CPC-461

CPC-461

 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, rezystancję, zasolenie i temperaturę
 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach
 • Jednoczesna obserwacja wszystkich wyników wybranych funkcji na ekranie dotykowym
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

 • Służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia oraz temperatury
 • Możliwy jednoczesny pomiar i obserwacja wyników pH, przewodności oraz temperatury
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek

W funkcji pomiaru pH i mV

 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, wody czystej, ścieków, gleby, kremów, past, serów, mięsa itp
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie)
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania parametrów elektrody (buffer i slope)
 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Wejścia pH i przewodności są izolowane, co eliminuje ich wpływ na siebie

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • W zestawie czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 20,000 cm-1 lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5 punktach
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Szeroki zakres współczynnika α (0,00 ÷ 10,00 %/ °C) wybieranego w zależności od badanej cieczy
 • Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
 • Uproszczone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0
 • Pomiar rezystancji badanej cieczy
 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru

W funkcji pomiaru temperatury

 • Pamięć parametrów trzech czujników temperatury
 • Możliwość wprowadzenia grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność pomiaru

Inne cechy

 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 2000 zestawów wyników, zbieranych w bankach
 • Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji
 • Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB
 • Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB
 • Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu
 • Czas pracy ciągłej z wykorzystaniem naładowanych akumulatorów do 18 godzin w zależności od wybranej jasności podświetlenia wyświetlacza
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S i przewodności – ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.

 

Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±2000,0 mV 0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 239 g/l KCl
-50,0 ÷ 200,0 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1 %*
od 20,00 mS/cm: ±0,25 %* /
zasolenie 2 %*
±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 70 °C
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 20,000 cm-1
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej*
Czujnik temperatury Pt-1000S
Zasilanie akumulatory 2x AA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 255 g
Wymiary (mm) L = 149, W = 52, H = 22

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd stosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C.