Laboratoryjny konduktometr/ pH-metr CPC-505

CPC-505

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny
 • Mierzy pH, potencjał redox, przewodność, rezystancję, zasolenie i temperaturę
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości
 • Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne:

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów
 • W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

W funkcji pomiaru pH

 • W zależności od zastosowanego rodzaju elektrody pH możliwy jest pomiar wód ultraczystych, ścieków, gleby, past, serów itp
 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody
 • Wyjścia pH i przewodności są izolowane, co eliminuje ich wpływ na siebie

W funkcji pomiaru przewodności

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym w 1 do 5. punktów
 • Do pamięci można wprowadzić stałą K trzech czujników konduktometrycznych
 • Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia
 • Szeroki zakres współczynnika α (0,00 ÷ 10,00 %/°C)
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości)
 • W zestawie czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Szerokim zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy zarówno ultraczystych jak i o dużym stężeniu soli. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia

W funkcji pomiaru napięcia i redox

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref
 • Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Pamiętanie terminu kalibracji
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu dołączany pendrive z instrukcją, filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi oraz programem zbierania danych na PC

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikami temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i przewodności – ECF-1 oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa systematyczna obsługa.

Funkcja pH mV Przewodność /
zasolenie
Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 239 g/l KCl
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19,99 mS/cm ±0,1%*
od 20 mS/cm: ±0,25%* /
zasolenie 2,0 %
±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5,0 ÷ 110,0 °C -5,0 ÷ 70,0 °C
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 19,999 cm-1
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Czujnik temperatury Pt-1000 standard lub dokładny
Zasilanie zasilacz 12 V / 100 mA
Masa 560 g
Wymiary (mm) L = 200, W = 180, H = 20/50