Laboratoryjny konduktometr / solomierz CC-505

CC-505

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny
 • Mierzy przewodność, zasolenie, rezystancję i temperaturę
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości umożliwiający obserwację wybranej funkcji oraz temperatury
 • Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne

 • Umożliwia pomiary wód ultraczystych oraz silnie zasolonych
 • Kalibracja w 1 do 5 punktów
 • Szeroki zakres pomiarowy wystarczający do pomiarów wszystkich cieczy
 • Możliwość wprowadzania wartości współczynnika α w szerokim zakresie
 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
 • Pamięć do 4 000 wyników
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym w 1 do 5 punktów
 • Możliwość zapamiętania wyników kalibracji trzech różnych czujników przewodności
 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0
 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Możliwość pamiętania terminu następnej kalibracji
 • Zmiana daty zabezpieczona hasłem
 • Program transmisji umożliwia wydruk danych w formie zabezpieczonej przed dokonywaniem zmian
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące
 • Do przyrządu jest dołączany pendrive z instrukcją, filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi oraz programem zbierania danych na PC

W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i czujnik przewodności ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami.
Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystancja Temperatura
Zakres 0 ÷ 1999,9 mS/cm
6 podzakresów – autorange
NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l
0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm -50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,1%*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25%*
±2,00 %* ±2% wartości mierzonej* ±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Zasilanie zasilacz 12V
Wymiary (mm) L = 200, W = 180, H = 20/50
Masa 550 g

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.