Laboratoryjny pH-metr / jonometr CPI-601

CPI-601

 • Stosowane do prac w laboratorium.
 • Mierzy pH, potencjał redox, jony i temperaturę
 • Wszystkie wyniki są jednocześnie wyświetlane na 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym
 • Możliwość pracy w terenie z wykorzystaniem specjalistycznej walizki z akumulatorami.
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

Cechy charakterystyczne

 • Programowanie parametrów jest wyjątkowo łatwe
 • Ujednolicenie czynności w pomiarze pH i jonów ułatwia obsługę
 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie
 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk)
 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji

W funkcji pomiaru pH

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika
 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
 • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody
 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp
 • Gniazdo pH jest izolowane od gniazda jonometrycznego, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar elektrodami pH i jonoselektywną w jednym naczyniu
 • Automatyczna ocena stanu elektrody
 • Odczyt charakterystyki elektrody

W funkcji pomiaru jonów

 • Przyrząd umożliwia pomiary jonów jedno i dwuwartościowych dodatnich i ujemnych
 • Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu
 • Przyrząd posiada osobne dwa wejścia BNC-50 dla elektrod: pH/redox i jonoselektywnej/redox oraz gniazdo „banan” dla elektrody odniesienia
 • Automatyczne podstawianie masy molowej i wartościowości po wybraniu odpowiedniego jonu
 • Użytkownik może wybrać jednostki pX, g/l, M/l, ppm
 • Automatyczne przeliczanie jednostek – np. z mol/l na mg/l
 • Wprowadzanie dowolnych wartości wzorców

W funkcji pomiaru napięcia

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV)
 • Pomiar mV możliwy z wykorzystaniem gniazda pH lub jonometrycznego
 • Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref

W funkcji pomiaru temperatury

 • Wybór jednostki: °C, °F, K
 • Wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wszystkich mierzonych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą
 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania
 • Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego
 • Pamiętanie daty następnej kalibracji
 • Do wyboru język polski, angielski lub niemiecki
 • Możliwość połączenia z PC przez USB
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Przyrząd jest sprzedawany z czujnikiem temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S oraz standardową elektrodą pH EPS-1 do czystych wód.
Do cieczy z osadami, ścieków, past i gleby polecana jest trwała elektroda IJ44A australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z „łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny pomiar w cieczach, w których inne elektrody szybko tracą sprawność. Warunkiem wieloletniej pracy jest jej prawidłowa, systematyczna obsługa.
Zakup elektrod jonoselektywnych wg potrzeb.

Funkcja pH Redox / mV Temperatura
Zakres -6,000 ÷ 20,000 pH ± 2000,0 mV -50,0 ÷ 200,0 °C
Rozdzielczość 0,001 pH lub 0,01 pH 0,1 mV 0,1 °C
Dokładność (±1 cyfra) ±0,002 pH* ±0,1 mV* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω
Zasilanie zasilacz 9 V / 500 mA
Masa 520 g
Wymiary (mm) L=188,5, W=134, H=58 w najwyższym miejscu

* Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000S ± 0,27 °C.

Pomiary jonometryczne

Funkcja Jon (M/l) Jon (g/l) Jon (ppm) Jon (pX)
Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1 000 0 ÷1 000 000 -2,000 ÷16,000 pX
Rozdzielczość 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,01 / 0,1 0,001 / 0,01
Dokładność
(±1 cyfra)
±0,25 %* ±0,25 %* ±0,25 %* ±0,002 pX*
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C -5 ÷ 110 °C

* Dokładność samego przyrządu.

 

Podzakresy / rozdzielczość

1 0,00 µg/l ÷ 99,99 µg/l (µM/l, ppb)
2 100,0 µg/l ÷ 999,9 µg/l (µM/l, ppb)
3 1,000 mg/l ÷ 9,999 mg/l (mM/l, ppm)
4 10,00 mg/l ÷ 99,99 mg/l (mM/l, ppm)
5 100,0 mg/l ÷ 999,9 mg/l (mM/l, ppm)
6 1,000 g/l ÷ 9,999 g/l (M/l, ppt)
7 10,00 g/l ÷ 99,99 g/l (M/l, ppt)
8 100,00 g/l ÷ 999,9 g/l (M/l, ppt)