Stacjonarny, laboratoryjny konduktometr CC-661

Nowej generacji konduktometr CC-661

 • Dokładny przyrząd laboratoryjny
 • Mierzy przewodność, zasolenie, rezystywność i temperaturę
 • dotykowy 5″ kolorowy wyświetlacz graficzny
 • Wyjście USB
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP

 

Opis pH-metru CC-661:

 • Szeroki zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
 • Pierwszy podzakres 0 do 20 µS/cm umożliwia pomiary wody destylowanej z rozdzielczością do trzeciego miejsca za przecinkiem.
 • Przyrząd umożliwia wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 µS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru
 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszcz
 • Dwie wartości temperatury odniesienia 20 i 25°C
 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 20,000cm-1 lub w 1 do 3 roztworów wzorcowych
 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych
 • Szeroki zakres współczynnika α (0,00 ÷ 10,00%/°C) wprowadzanego w zależności od badanej cieczy
 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność
 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0
 • Pamięć wewnętrzna do 500 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą
 • Funkcja zegara z kalendarzem
 • Możliwość zatrzymania wyniku na ekranie – funkcja HOLD
 • Informacja o ustabilizowanym wyniku
 • Pamięć wyników i charakterystyk czujników niezależna od zasilania
 • Łącze USB do komputera
 • Możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji
 • Komunikat przekroczenia terminu kalibracji
 • Wybór języka: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i portugalski
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP
 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

Zakres dostawy:

 • konduktometr  CC-661
 • Czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B
 • Kabel USB – 1 m
 • Zasilacz do przyrządu 5V/1000 mA
 • pendrive z instrukcją, programem zbierania danych, programem odczytu kalibracji.
 • Wybrany czujnik konduktometryczny.
Funkcja Przewodność Zasolenie Rezystancja Temperatura
Zakres 0 µS/cm÷2000 mS/cm
6 podzakresów – autorange
NaCl 0÷296 g/l
KCl 0÷239 g/l
0,500 Ωcm÷200 MΩcm -50,0 ÷ 200,0 °C
Dokładność (± 1 cyfra) do 19,999 mS/cm ±0,1 %*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25 %*
±2,00 %* ±2 % wartości mierzonej* 0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C -5 ÷ 70 °C
Współczynnik α 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C 0,00 ÷ 10,00 %/°C
Stała K 0,010 ÷ 20,00 cm −1
Zasilanie zasilacz  5 V / 1000 mA
Wymiary (mm) L = 175, W =140, H = 52
Masa 420 g

** Dokładność samego przyrządu.

** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷100 °C dopuszczalny błąd standardowego czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 0,8°C.